Feminisation of Male Characters

  • Autor: Feminisation of Male Characters
  • Fandom: Teorie FF
  • Jazyk: AJ
  • Postavy:
  • Rating: přístupné
  • Slash: ano
  • Dokončeno: dokončeno
  • Počet kapitol: 2
  • Shrnutí: A pair of essays exploring the ways in which fandom feminises male characters.
  • Klíčová slova: meta, gender

Hodnocení čtenářů:

bedrníka:
“Hutné shrnutí toho, co se pod femininními znaky rozumí a jak se projevují ve fanfikcích (a proč). Není to nic objevného, přínos spočívá v té stručnosti a jasném vymezení pojmů.”