Do posledního dechu

  • Autor: womiska
  • Fandom: Originální Fic
  • Jazyk: ČJ
  • Postavy: Thomas/Lucien
  • Rating: mature
  • Slash: ano
  • Dokončeno: dokončeno
  • Počet kapitol: 6
  • Shrnutí: Láska si nevybírá, nedělá rozdíly mezi pohlavím, nehledí na věk či společenské postavení, bohužel však ani na to, zda je pro ostatní akceptovatelná. Své o tom vědí i Thomas Parker, učitel na královském dvoře Jindřicha VIII., a mladý Lucien s francouzskými předky, jehož vzal před několika lety k sobě do učení. To, co se zdá jako pohádka, se však může jedním okamžikem změnit.
  • Klíčová slova: tragické, zakázaná láska

Hodnocení čtenářů:

bedrníka:
“Pěkný námět, ale (vlivem omezení daného zadáním výzvy) zpracování je velmi stručné, jsou to spíš takové úryvky ze života, které by si zasloužily mnohem podrobnější rozpracování. Pro jednou se taky womiska mohla vyřádit s přechodníky, aniž by působily nepatřičně. :D”