Attached to Power

  • Autor: Rohaa
  • Fandom: Země: Poslední konflikt
  • Jazyk: AJ
  • Postavy: Zo'or, Sandoval
  • Rating: 15+
  • Slash: ano
  • Dokončeno: dokončeno
  • Počet kapitol: 1
  • Shrnutí: Zo'or gets an interest in the power play surrounding human sexuality, and when he finds he can blackmail Ronald Sandoval, he found the perfect, although very unwilling, test specimen.
  • Klíčová slova: non-con, rape

Hodnocení čtenářů:

Lanevra:
“...”