Jasmine, Sage, Rosemary, and Spice (And I You, My Lady)

  • Autor: fairyoutlander
  • Fandom: Duna
  • Jazyk: AJ
  • Postavy: Jessica, Gurney
  • Rating: přístupné
  • Slash: ne
  • Dokončeno: dokončeno
  • Počet kapitol: 1
  • Shrnutí: Gurney and Jessica take some afternoon tea.
  • Klíčová slova: Duna 2021, chybějící scéna/pre canon

Hodnocení čtenářů:

bedrníka:
“Jakpak mladičká Jessica pronikla Gurneyho nedůvěrou a podezíravostí? Neohroženou otevřeností a ovšem tím, že se tak jako on cele oddala Letovi. (Skoro žádná nova povídka ze světa Duny se totiž neochvějné loajalitě, již Leto ve svých lidech vzbuzoval, nevyhne. Děkujeme Oscaru Isaacovi za dobře odvedenou práci.)”