Catalyst of change

  • Autor: Comedia
  • Fandom: Duna
  • Jazyk: AJ
  • Postavy: Gurney, Paul
  • Rating: přístupné
  • Slash: ne
  • Dokončeno: dokončeno
  • Počet kapitol: 1
  • Shrnutí: Gurney Halleck knows that love is not enough to protect someone from the cruel, uncaring universe.
  • Klíčová slova: character-study

Hodnocení čtenářů:

bedrníka:
“Filmové scény doplněné od Gurneyho POV, velmi povedeně (tj. se znalostí knižního kánonu a s citem pro imperiální politiku).”