And the Year was New Again

  • Autor: PFL
  • Fandom: Profesionálové
  • Jazyk: AJ
  • Postavy: Bodie/Doyle, Cowley
  • Rating: přístupné
  • Slash: ano
  • Dokončeno: dokončeno
  • Počet kapitol: 1
  • Shrnutí: A conversation between Doyle and Cowley as Doyle stands at the crossroads of his future. And where is Bodie?
  • Klíčová slova: po CI5

Hodnocení čtenářů:

bedrníka:
“Přesně volená slova, která vystihují všechny tři postavy, velmi uspokojivě kategorický Doyle a Bodie, který má oči a uši všude, i když sám není viděn. Příjemné počtení.”