The A Squad

  • Autor: Sineala
  • Fandom: Profesionálové
  • Jazyk: AJ
  • Postavy: Bodie/Doyle
  • Rating: explicitní
  • Slash: ano
  • Dokončeno: dokončeno
  • Počet kapitol: 1
  • Shrnutí: The "A" in "A Squad" stands for "alpha." That should mean a lot of things, but Bodie has never really been one for rules.
  • Klíčová slova: omegaverse, alfa/alfa

Hodnocení čtenářů:

bedrníka:

“No, není to typická omegaverse povídka. Sineala ráda zpracovává téma homofobie a tady dělá taky, přestože to v tomhle žánru není běžné.”