We

  • Autor: pozdniodpoledne
  • Fandom: Harry Potter
  • Jazyk: ČJ
  • Postavy: Harry aj.
  • Rating:
  • Slash: ano
  • Dokončeno: dokončeno
  • Počet kapitol: 8
  • Shrnutí: Hlavní hrdina se probouzí v londýnském bytě a zhola nic si nepamatuje. Postupem času se vše více a více komplikuje.
  • Klíčová slova: Ztráta paměti, amnézie, netolerance

Hodnocení čtenářů:

Lucie:
“...”
Salome:
“Poválečný příběh z netradičně pojaté kouzelnické společnosti. Z děje raději nebudu nic prozrazovat, kouzlo povídky spočívá v postupném odhalování (proto neuvádím ani postavy, vlastně i ta jedna je víc, než jsem asi měla). Ovšem za originalitu 5. Děj je zajímavý, napínavý, spíše naznačovaný než vysvětlovaný – a místy jsem se proto ztrácela (4). Postavy autorka jen načrtává, celé se to odehrává v jakési mlze, ovšem všichni mi připadali uvěřitelní (5). Reálie… zápletka je založená na extrémním, pro mě jen těžko uvěřitelném , nicméně v rámci možného a je s mrazivou logikou dovedená do všech důsledků. (5) Struktura je na začátku příliš zmatená - není členěné do odstavců, a to ani přímá řeč. Dejme tomu, že je to autorský záměr, který má podtrhnout zběsilost myšlenek Hrdiny/Prince/chlapce. Ale čte se to hrozně. Ovšem tohle se později zlepšuje – zběsilost, nejednoznačnost, nedopovídání – to je to, co dělá povídku skutečně zajímavou, ovšem zároveň obtížně čitelnou . Vypointování jednotlivých kapitol i celého příběhu je však výborné (4). Autorčin styl má sklony k poetičnosti až manýrismu - (vrah lícních kostí seděl naproti němu), což pro někoho bude klad, pro někoho zápor. Působí velmi zvláštně, je originální, na můj vkus však příliš kašírovaný, nevyvážený (3). Pravopis byl na počátku hrozný, v průběhu se to výrazně zlepšilo (ale i zde nalezneme perly typu „Tomu mi musíme zabránit“ , „o vaší nevinně“)… (3). Povídka jako celek na mě ale zapůsobila, je v ní to „něco navíc“, co odděluje čtivo od literatury. Autorka se nepouští do žádných složitých úvah, názor prozrazuje skrze příběh, avšak velmi silně. (přesah 4, osobní obliba 4).”