Of Christmas Present

  • Autor: Rebelcat
  • Fandom: Profesionálové
  • Jazyk: AJ
  • Postavy: Bodie/Doyle
  • Rating:
  • Slash: ano
  • Dokončeno: dokončeno
  • Počet kapitol: 1
  • Shrnutí: bez sexu, Bodie pečuje o Doylea
  • Klíčová slova:

Hodnocení čtenářů:

bedrníka:

“Velice IC. Bodie rozzářený, protože Doyle neumřel. Doyle naštvaný, protože mu musel zachraňovaz život.”