Plot Bunny Storage 06 Ringbearer

  • Autor: Laume
  • Fandom: LOTR
  • Jazyk: AJ
  • Postavy: Frodo
  • Rating: T (13+)
  • Slash: ne
  • Dokončeno: dokončeno
  • Počet kapitol: 1
  • Shrnutí: Vysvětlení Plot Bunny Storage viz http://www.ffdenik.cz/index.php?str=viewstory&tale=1244
  • Klíčová slova: humor

Hodnocení čtenářů:

Pyriel:

“Ten, jenž nese Prsten, se znovu ujímá své povinnosti.”