Povídky z fandomu Lord John Grey
ohodnocené na 80%

Near Scandal

Odkaz | Autor: tangentsandbubbles | Fandom: Lord John Grey | Jazyk: AJ | Postavy: Lord John Grey/ George Everett | Rating: 18+ | Slash: ano | Dokončeno: dokončeno | Počet kapitol: 1
Shrnutí: John and George during the bad year
Klíčová slova: sex, opium