Povídky z fandomu Vinnetou

Einsamkeit, Ein Erfülltes Leben (Ace Awareness Week 2020 - Karl May)

Odkaz | Autor: Arvi | Fandom: Vinnetou | Jazyk: NJ | Postavy: Old Shatterhand, Vinnetou | Rating: přístupné | Slash: ne | Dokončeno: dokončeno | Počet kapitol: 2
Shrnutí: Dva ficlety v nichž Old Shatterhand nahlíží svůj život očima asexuálního aromantika - pesimistická a optimistická verze.
Klíčová slova: aro ace


Welcome to America

Odkaz | Autor: Dana123 | Fandom: Vinnetou | Jazyk: ČJ | Postavy: Old Shatterhand | Rating: přístupné | Slash: ne | Dokončeno: dokončeno | Počet kapitol: 1
Shrnutí: Ficlet o greenhornových začátcích v Americe.
Klíčová slova: ficlet, pre-canon


Zřetězení důsledků

Odkaz | Autor: Danae | Fandom: Vinnetou | Jazyk: ČJ | Postavy: Klekí Petra | Rating: přístupné | Slash: ne | Dokončeno: dokončeno | Počet kapitol: 1
Shrnutí: DMD č. 3. pro 3. 4. 2017. Téma: Zbraň civilizovanější doby
Klíčová slova: drabble