Povídky z fandomu Patriot
ohodnocené na 40%

Devil’s consort courted him

Odkaz | Autor: MatiMate | Fandom: Patriot | Jazyk: AJ | Postavy: Tavington, Wilkins, Bordon | Rating: NC-17 | Slash: ano | Dokončeno: dokončeno | Počet kapitol: 2
Shrnutí: During one hot night in the inn all things were solved.
Klíčová slova: bdsm