Povídky z fandomu Our Flag Means Death
ohodnocené na 40%

don't go off wandering

Odkaz | Autor: unlovedhands | Fandom: Our Flag Means Death | Jazyk: AJ | Postavy: Izzy/Černovous | Rating: explicitní | Slash: ano | Dokončeno: dokončeno | Počet kapitol: 1
Shrnutí: After being used by nearly every member of his crew, captain-twenty-minutes-prior Izzy Hands is properly claimed by Blackbeard, beyond any tattoo or swears of devotion.
Klíčová slova: PWP s dialogy