Povídky z fandomu My Chemical Romance
ohodnocené na 20%

Every snowflake ´s different

Odkaz | Autor: Madonna ´s Son & Foxie | Fandom: My Chemical Romance | Jazyk: ČJ | Postavy: Gerard Way, Andy | Rating: 18 | Slash: ano | Dokončeno: nedokončeno | Poslední aktualizace: 2014-09-10 | Počet kapitol: 39
Shrnutí: Autor o poviedke nenapísal nič, takže len môj postreh: Z prvej kapitoly na mňa dýchla úžasná atmosféra ticha v zákulisí starej haly, kde z diaľky počuť hluk ľudí čakajúcich na svoje idoly. To po prvé a potom, obraz hviezdy, ktorá je v tých davoch tak strašne osamelá až máš chuť utešiť ju a objať, nasľubovať hory doly a aj to splniť .
Klíčová slova: romantika, psychologické, Gerard Way