Přehled povídek autora - Snow White

...The Spoils of War

Odkaz | Autor: Snow White | Fandom: Profesionálové | Jazyk: AJ | Postavy: Bodie/Doyle, Bodie/Cowley | Rating: neuveden | Slash: ano | Dokončeno: dokončeno | Počet kapitol: 1
Shrnutí: neuvedeno
Klíčová slova: po smrti Cowleyho, sex


To the Victor...

Odkaz | Autor: Snow White | Fandom: Profesionálové | Jazyk: AJ | Postavy: Bodie/Doyle, Bodie/Cowley | Rating: neuveden | Slash: ano | Dokončeno: dokončeno | Počet kapitol: 1
Shrnutí: neuvedeno
Klíčová slova: po smrti Cowleyho