Přehled povídek autora - Karasu Hime

The (De)Briefing - fanart

Odkaz | Autor: Karasu Hime | Fandom: Harry Potter | Jazyk: fanart | Postavy: Snape/Kingsley | Rating: explicitní - NWS | Slash: ano | Dokončeno: dokončeno | Počet kapitol: 0
Shrnutí: Kingsley debriefs his client (Karasu Hime jinak kreslila hlavně snupin: http://www.ssf-moonshadow.com/art/archives/cat_karasu_hime.html a taky snarry: http://www.walkingtheplank.org/archive/viewuser.php?uid=1250)
Klíčová slova: fanart, SS/KS