Výběr autorů podle abecedy

romaine

Double Edged Sword

Odkaz | Autor: romaine | Fandom: Harry Potter | Jazyk: AJ | Postavy: Harry Potter, Draco Malfoy | Rating: NC - 17 | Slash: ano | Dokončeno: dokončeno | Počet kapitol: 101
Shrnutí: Harry si myslí, že jeho život bol naplánovaný, ale noc, kedy sa stane plnoletým zmení všetko. Teraz sú tu rozhodnutia, ktoré budú urobené a cesta, ktorá má byť vybraná, a tieto voľby stojace pred ním zmenia život všetkým, ktorých pozná. Ale keď osud zavolá, Harry zistí, že je pripravený počúvať.
Klíčová slova: