Výběr autorů podle abecedy

Gayle F

Cosmic Fuck

Odkaz | Autor: Gayle F | Fandom: StarTrek | Jazyk: AJ | Postavy: Spock/Kirk, Spock/Kirk/McCoy | Rating: 18+ | Slash: ano | Dokončeno: dokončeno | Počet kapitol: 4
Shrnutí: This is a pon farr story. The first appearance of the double ridges. Probably completed in 1976. First published in The Sensuous Vulcan. (Není to obsah ani shrnutí, ale zajímavé informace to jsou.)
Klíčová slova: spirk, pon farr, PWP