FAQ

V Můj deník je v menu Osobní nastavení položka Volba slash. Tam si ve formuláři můžete nastavit zobrazování výběrů bez slashe anebo naopak pouze slash.