FAQ

V Můj deník je v menu Osobní nastavení volba Nastavení fandomů. Zde si vyberete, který fandom si NEPŘEJETE zobrazovat. Takže například pokud si přejete fandomy Harryho Pottera a LOTR, zaškrtnete ve formuláři všechny ostatní fandomy a pouze políčka u HP a LOTR necháte nezaškrtnuté.