FAQ

V Můj deník je v menu Osobní nastavení, a je to volba Nastavení jazyků. Zde si vyberete, který jazyk si NEPŘEJETE zobrazovat. Takže například pokud si přejete pouze češtinu, zaškrtnete ve formuláři všechny ostatní jazyky a pouze češtinu necháte nezaškrtnutou.