FAQ

Rating určuje přístupnost povídky, kritériem jsou stupeň násilí a sexuálích scén. U povídek může být (podle vůle autora povídky i vkladatele) použit

rating americký, který se používá pro filmy
G – pro všechny
PG-13 - od třinácti let
NC-17 - od sedmnácti let

Některé stránky používají jiný rating, např. www.fanfiction.net
B - 1+
K - 5+
K+ - 9+
T - 13+
M - 16+
MA - 18+

V českých luzích a hájích se vzhledem k našim zákonům nejčastěji používá
12+
15+
18+